Have an account?

23 February 2008Pada 23 Februari 2008, pihak FKASA telah mewajibkan pelajar-pelajar tahun 3 BAA untuk menjalankan Boring Test yang bertempat di sebelah blok W berhampiran makmal FKASA. Pelbagai ragam dapat dilihat di kalangan pelajar. Namun, para pelajar tahun 3 BAA telah menunjukkan komitmen tinggi dalam tugasan tersebut meskipun masing-masing kepenatan. CIVILIAN BEST!!

0 comments: